Historie / Samfund

 

Kontakt os

 

  Svendborg Seniorakademi

  Ørkildsgade 21

  5700 Svendborg

  Tlf. 30  69  37  67

 

  Kontor/telefontid:

 

  Telefontid: Hver fredag

  kl. 10 - 12


  Kontortid:

  1. fredag i måneden

  kl. 10 - 12

 

  E-mail:

  kontor@seniorakademiet.dk

 

  Bankkonto:

  Fynske Bank

  Reg. 0815   

  Konto. 0000 25  59  71

 

  Cvr - nummer: 20476230

 

  MobilePay: 24963


Historie, Samfund  og debat  studiegrupper.Program: forår 2023

  


 

Historie og Samfund

Der kan være ventelister til debatgrupperne. Men hvis du er interesseret, så tilmeld dig alligevel, så forsøger vi løbende at starte nye grupper.

 

-----------------------------Historie, Samfund og Debat

 

Historie.                     studiegruppe

Torsdag i ulige uger kl. 14.00 - 16. i rødt lokale.  Start 5. januar.

Tovholder: Birgitte Varming.

Vi er en studiegruppe, der arbejder med historiske emner, ret bredt. Som udgangspunkt er vi åbne og imødekommende overfor hinandens interesser og loyale overfor de emner, vi i fællesskab vælger at arbejde med.
Vi dykker selv ned i materialer og fremlægger. Det er ikke et krav, at man bidrager med lige meget, og der er valgfri brug af medier.
I sæsonen 2021-22 så vi på Den store nordiske krig og Karl 12, Landboreformerne, Struensee, Margrethe 1. og Ukraine gennem 1200 år. 

I sæsonen 2022-23 tager vi en tur rundt om Rusland, vi ser på nabolandene - deres historie og ikke mindst relationerne gennem tiden til Rusland. Den 17.marts tager Historiegruppen på ekskursion til Moesgård ved Århus for at se især udstillingen ”Ud af kaos” – om folkevandringstiden i romerrigets sidste epoke.

Der er mulighed for øvrige interesserede i at deltage.

Vi kører i egne biler, dvs at øvrige interesserede tilsvarende skal aftale transport. Prisen for deltagelse er 200 kr. som overvejende går til transport og entre.

Frokost sørger man selv for.

Afgang ca kl 9 fra Seniorakademiet, hjemkomst en gang sidst på eftermiddagen.

Interesserede kan henvende sig til Rune Holm, tlf: 60879153,

mail: ruholm@gmail.com

 

 

Debatgruppe 1              studiegruppe

torsdag i lige uger fra 9.45-11.45 i salen. Start 12. januar.

Tovholder: Bjørn Giessing

Debatgruppe 1 diskuterer aktuelle samfundsproblemer fra ind- og udland. Vi inddrager efter bedste evne og helt uforpligtende ideologiske, filosofiske og historiske argumenter samt vidt forskellige holdninger i debatterne, men gør det på en måde, der afspejler respekt for hinandens holdninger og præferencer.

Der kræves ingen specielle forudsætninger for at deltage i gruppen ud over nysgerrighed efter at høre om samfundsmæssige problemer set fra forskellige perspektiver samt lyst til at bidrage med ens egne.

Der er venteliste til gruppen.

 

Debatgruppe 2.                studiegruppe       

torsdage i ulige uger fra 9.45-11.45 i blåt lokale. Start 5. januar.

Tovholder: Alice Lessel

Her kan man mødes for at debattere tidens mange spørgsmål i et fordomsfrit og åbent samvær.

Der er venteliste til gruppen.

 

Debatgruppe 3.                 studiegruppe                 

fredag i ulige uger   kl. 9.45-11.45 i blåt lokale.  Start 6. januar.      

Tovholder: Margit Østerskov/Britta Koch

Denne gruppe er en åben gruppe for alle, der har lyst til at debattere alle mulige emner og situationer. Intet er fastlagt og alt er til debat.

Der er venteliste til gruppen.

 

 

 

Slægtsforskning                studiegruppe       

mandag i ulige uger fra 13.-16.  i rødt lokale. Start 16. januar.

Tovholder: Tove Schmidt

Holdet er ikke for begyndere. Vi er en kerne af øvede, der arbejder selvstændigt, men hjælper hinanden i vid udstrækning.

Vi tager gerne nye erfarne ind

 


 

 

 


"Det er ikke sandt, at mennesker holder op med forfølge drømme, fordi de bliver gamle.  De bliver gamle, fordi de holder op med at forfølge drømme."


Gabriel Garcia Márquez