Historie / Samfund

 

Kontakt os

 

  Svendborg Seniorakademi

  Ørkildsgade 21

  5700 Svendborg

  Tlf. 30  69  37  67

 

  Kontortid:

  Fredag kl. 10.00 - 12.00

 

  Telefontid:

  Fredag kl. 10.00 - 12.00

  Lukket i juni og juli 

 

  E-mail:

  kontor@seniorakademiet.dk

 

  Bankkonto:

  Fynske Bank

  Reg. 0815   

  Konto. 0000 25  59  71

 

  Cvr - nummer: 20476230

 

  MobilePay: 24963


"Det er ikke sandt, at mennesker holder op med forfølge drømme, fordi de bliver gamle.  De bliver gamle, fordi de holder op med at forfølge drømme."


Gabriel Garcia Márquez


Historie og Samfund - studiegrupper.


Program for forår 2020.

  

 

Bemærk:

Der kan være ventelister til debatgrupperne. Men hvis du er interesseret, så tilmeld dig alligevel, så forsøger vi løbende at starte nye grupper.   

 

 

Historie 1.

 

 

SG Historie studiegruppe.

Torsdag i ulige uger fra kl. 12.00-14.00. i grønt lokale.

Birgitte Varming.

Vi tilstræber at arbejde med temaer ud fra medlemmernes interesser. Vi er åbne overfor hinandens ideer og interesser. Som udgangspunkt finder vi selv materialer om et tema frem og fortæller hinanden herom. Men det er ikke et krav, at man bidrager med lige meget. Det er den historiske interesse, der skaber fællesskabet.

Vi ser på temaer, der har lokal relation, men vi breder os også ud til europæiske sammenhænge. Hvis det har relevans til et tema, kan vi tage på en udflugt.

Før jul arbejdede vi med klosterlivet i Svendborg og fulgte det op med besøg i Thurø og Fredens kirker, som har relation til det nedlagte Fransciskanerkloster.

I foråret arbejdede vi med Gudmekongen og livet og døden omkring denne fyrste. Området har været helt specielt, og der levede relativt mange mennesker. Handelspladsen ved Lundeborg var tilsvarende unik med handel og produktionsværksteder. Vi fik besøg af arkæolog Per Thomsen, der fortalte levende om de udgravninger, han har deltaget i.

Efter påske har vi arbejdet med “Rantzau, slotte og herregårde på Fyn”, hvor vi har set på livet på herregårde for up-and downstairs i perioden 1500 - 1670. Og hvordan perioden påvirkede det samtidige og efterfølgende samfund, styreformer, produktion og de krige, der også har haft betydning for Danmark. Vi besøgte Langeland museum med udstillingen om de to Carl Gustafkrige og betydningen for Langeland og øens befolkning.
Vi starter sæsonen 2019-20 med at høre om en familie på Nordsjælland, arbejdet, en ulykke, og hvordan socialhjælpen var i perioden 1905-25. Det følges op med en snak om de emner, vi har lyst til at belyse i det kommende efterår.
Vi tager gerne nye medlemmer ind. 


 Slægtsforskning.SG Slægtsforskning A                

mandag i ulige uger fra 14.15 – 16.45 i rødt lokale.

Tove Schmidt

Holdet er ikke for begyndere. Vi er en kerne af øvede, der arbejder selvstændigt, men hjælper hinanden i vid udstrækning. Vi tager gerne nye erfarne ind.

 

 

SG Slægtsforskning B.                

mandag i lige uger fra 14.15- 16.45 i rødt lokale.

Poul Rungstrøm

Holdet er ikke for begyndere, men vi tager gerne nye, erfarne ind og hjælper hinanden.
Debatgrupper.

 


SG Debatgruppe 1
torsdag i lige uger fra 9.45-11.45 i rødt lokale.
Bjørn Giessing
Debatgruppe 1 diskuterer aktuelle samfundsproblemer fra ind- og udland. Vi inddrager efter bedste evne og helt uforpligtende ideologiske, filosofiske og historiske argumenter samt vidt forskellige holdninger i debatterne, men gør det på en måde, der afspejler respekt for hinandens holdninger og præferencer.
Der kræves ingen specielle forudsætninger for at deltage i gruppen ud over nysgerrighed efter at høre om samfundsmæssige problemer set fra forskellige perspektiver samt lyst til at bidrage med ens egne.


SG Debatgruppe 2.
torsdage i ulige uger fra 9.45-11.45 i blåt lokale. 
Alice Lessel
Her kan man mødes for at debattere tidens mange spørgsmål i et fordomsfrit og åbent samvær.


SG Debatgruppe 3.
fredag i ulige uger kl. 9.45-11.45 i blåt lokale.  
Margit Østerskov/Britta Koch
Denne gruppe er en åben gruppe for alle, der har lyst til at debattere alle mulige emner og situationer. Intet er fastlagt og alt er til debat.