Sproggrupper

 

Kontakt os

 

Svendborg Seniorakademi

Ørkildsgade 21

5700 Svendborg

Tlf. 30 69 37 67

Kontortid:

Fredag kl. 10.00 - 12.00

 

Telefontid:

Mandag, onsdag og fredag

kl. 10.00 - 12.00

Lukket i juni og juli

 

E-mail:

kontor@seniorakademiet.dk

 

Bankkonto:

Fynske Bank

Reg. 0815

Konto. 0000 25 59 71

 

Cvr - nummer: 20476230

 

Program for forår 2019.

 

 

 

Vi har ofte ventelister til vores sprog-grupper. Men hvis du er interesseret, så tilmeld dig alligevel, og vi vil løbende prøve at starte nye grupper op.

Bemærk: De fleste grupper er samtalegrupper, hvor der altså IKKE er undervisning, men hvor deltagerne sammen holder deres sprogkundskaber ved lige.

 

 

Engelsk A:

Onsdag fra 10.00-12.00.

Marlene Birck

Samtale og træning i engelsk til hverdags- og rejsebrug. Ingen grammatik.

Vi forudsætter, at du har et basiskendskab til engelsk og kan føre enkle samtaler.

Vi vil gerne have flere deltagere!

 

 

Engelsk B:

mandag fra 10.00-12.00.

Inge Nytofte Jørgensen.

Engelsk konversation. Vi mødes og bruger vores engelskkundskaber sammen og læser tekster af forskellig art.

 

Engelsk C:

onsdag fra 14.00-16.00.

Peder Grove Sørensen

Engelsk konversation. Vi læser og oversætter tekster fra engelske/amerikanske aviser og diskuterer indholdet i videst muligt omfang.

 

 

Engelsk D:

tirsdag fra 13.00-15.00.

Leif Damkier

Holdet er etableret for at deltagerne kan få mulighed for at udvikle deres forståelse og brug af engelsk. Som arbejdsgrundlag bruges aktuelle tekster, litteratur, videofilm, lydoptagelser m.m.

 

 

 

Tysk - undervisning:

onsdag fra 10.00-12.00.

Jette Helligsøe Andersen

Vi er et lille hold og vil meget gerne have flere deltagere.

Vi læser tekster af forskellige genrer og taler om dem, og vi har læst interessante tekster om det tyske samfund. Vi arbejder også med basisgrammatik og forskellige skriftlige øvelser.