Historie / Samfund

 

Kontakt os

 

  Svendborg Seniorakademi

  Ørkildsgade 21

  5700 Svendborg

  Tlf. 30  69  37  67

 

  Kontortid:

  Fredag kl. 10.00 - 12.00

 

  Telefontid:

  Mandag, onsdag og fredag

  kl. 10.00 - 12.00

  Lukket i juni og juli

 

  E-mail:

kontor@seniorakademiet.dk

 

  Bankkonto:

  Fynske Bank

  Reg. 0815   

  Konto. 0000 25  59  71

 

  Cvr - nummer: 20476230

 

  MobilePay: 24963

Program for forår 2019.

  

 

Bemærk:

Der kan være ventelister til debatgrupperne. Men hvis du er interesseret, så tilmeld dig alligevel, så forsøger vi løbende at starte nye grupper.   

 

 

Historie.

 

 

Historie studiegruppe.

Torsdag kl. 13-15 i ulige uger. 

Tovholder Birgitte Varming

Historiegruppen er startet i november 2018, og vil gerne have flere deltagere.

Vi tilstræber at arbejde med temaer ud fra medlemmernes interesser. Vi er åbne overfor hinandens ideer og interesser. Som udgangspunkt finder vi selv materialer om et tema frem og fortæller hinanden herom. Men det er ikke et krav, at man bidrager med lige meget. Det er den historiske interesse, der skaber fællesskabet.

Vi ser på temaer, der har lokal relation, men vi breder os også ud til europæiske sammenhænge. Hvis det har relevans til et tema, kan vi tage på en udflugt.

Før jul arbejdede vi med klosterlivet i Svendborg og fulgte det op med besøg i Thurø og Fredens kirker, som har relationer til det nedlagte Fransiskanerkloster.

Næste tema, over 3-4 gange, omhandler “Gudmekongen”, dvs. fund, der relaterer sig til Gudme.

Derefter planlægger vi temaet “Rantzau, slotte og herregårde på Sydfyn”.

Øvrige ideer til temaer kan være:

Ørkild Borg, de nye Ladby fund, Nyborg Slot (når det genåbner efter den stor restaurering).

 


 Slægtsforskning.Slægtsforskning A:

Mandag i ulige uger fra 13.00-16.00.     

Tove Schmidt

Holdet er ikke for begyndere. Vi er en kerne af øvede, der arbejder selvstændigt, men hjælper hinanden i vid udstrækning. Vi tager gerne nye erfarne ind.Slægtsforskning B:

Mandag i lige uger fra 13.00-16.00.

Poul Rungstrøm

Holdet er ikke for begyndere, men vi tager gerne nye, erfarne ind og hjælper hinanden.Debatgrupper.

 

 

Debatgruppe 1:

torsdag i lige uger fra 10.00-12.00.

Bjørn Giessing

Debatgruppe 1 diskuterer aktuelle samfundsproblemer fra ind- og udland. Vi inddrager efter bedste evne og helt uforpligtende ideologiske, filosofiske og historiske argumenter samt vidt forskellige holdninger i debatterne, men gør det på en måde, der afspejler respekt for hinandens holdninger og præferencer.

Der kræves ingen specielle forudsætninger for at deltage i gruppen ud over nysgerrighed efter at høre om samfundsmæssige problemer set fra forskellige perspektiver samt lyst til at bidrage med ens egne.

 

 

Debatgruppe 2:

torsdage i ulige uger kl. 10.00-12.00.

Alice Lessel

Her kan man mødes for at debattere tidens mange spørgsmål i et fordomsfrit og åbent samvær.

 

 

Debatgruppe 3:                           

fredag i ulige uger kl. 10.00-12.00.

Margit Østerskov/Britta Koch.

Denne gruppe er en åben gruppe for alle, der har lyst til at debattere alle mulige emner og situationer. Intet er fastlagt og alt er til debat.