Historie / Samfund

 

Kontakt os

 

  Svendborg Seniorakademi

  Ørkildsgade 21

  5700 Svendborg

  Tlf. 30  69  37  67

 

  Kontor/telefontid:

 

  Telefontid: Hver fredag

  kl. 10 - 12


  Kontortid:

  1. fredag i måneden

  kl. 10 - 12

 

  E-mail:

  kontor@seniorakademiet.dk

 

  Bankkonto:

  Fynske Bank

  Reg. 0815   

  Konto. 0000 25  59  71

 

  Cvr - nummer: 20476230

 

  MobilePay: 24963


Historie, Samfund  og debat  studiegrupper.Program: Efterår 2024

  


 

Historie og Samfund

Der kan være ventelister til debatgrupperne. Men hvis du er interesseret, så tilmeld dig alligevel, så forsøger vi løbende at starte nye grupper.

 

-----------------------------

 

Historie   Studiegruppe

Torsdag i ulige uger kl. 14.00 - 16 i rødt lokale. 

Start: 12. september

Tovholder: Birgitte Varming.


Vi er en studiegruppe, der arbejder med historiske emner, ret bredt. Som udgangspunkt er vi åbne og imødekommende overfor hinandens interesser og loyale overfor de emner, vi i fællesskab vælger at arbejde med.
I sæsonen 2024-25 starter vi med Centralafrika -Congo og Den demokratiske Republik Congo. Vi ser på historien før, under og efter kolonitiden. Områdets kultur, religion, udvikling mm.


Der er ingen ledige pladser pt.


Historie 2  Studiegruppe

Torsdag i ulige uger, een gang om måneden kl. 12.00 – 13.30 i rødt lokale

Start: 12. september

Tovholder: Palle Christiansen


Vi er en veletableret nyere studiegruppe på 12 medlemmer, som godt kan lide at udveksle viden og erfaringer om historiske emner. Heraf følger, at vi gerne vil anskue verden gennem historiens prisme. Vi holder møde i Svendborg Seniorakademi én gang om måneden, start torsdag den 12. september 2024 fra kl. 12:00 – 13:30. Herefter hver 4. torsdag.


Ved fælles drøftelse udvælger vi temaerne som skal studeres. I den forløbne sæson har vi arbejdet med emnerne: ”DDR og murens fald” – ”De islandske vikinger” og ”Det danske og tyske mindretal i grænselandet”. I fællesskab har vi lært meget af hinandens viden og erfaringer.


Emnevalget  fremadrettet er bredt, men du er med til at bestemme!

Vi glæder os til den kommende sæson 2024 efterår og 2025 vinter. Med forbehold for ændringer bliver de to første emner: – ”Dansk Kolonihistorie” og ”Arkitektur”. Der ligger mange gode debatter foran os. Som individuelle individer er vi naturligvis ikke altid enige. Det skal vi heller ikke være. Man lærer mere af folk man er uenige med, end af folk der har samme synspunkter som én selv.

Debatgruppe 1     studiegruppe

torsdag i lige uger fra 9.45-11.45 i rødt lokale.


Tovholder: Bjørn Giessing


Debatgruppe 1 diskuterer aktuelle samfundsproblemer fra ind- og udland. Vi inddrager efter bedste evne og helt uforpligtende ideologiske, filosofiske og historiske argumenter samt vidt forskellige holdninger i debatterne, men gør det på en måde, der afspejler respekt for hinandens holdninger og præferencer.

Der kræves ingen specielle forudsætninger for at deltage i gruppen ud over nysgerrighed efter at høre om samfundsmæssige problemer set fra forskellige perspektiver samt lyst til at bidrage med ens egne.


 

Debatgruppe 2     studiegruppe       

torsdage i ulige uger fra 9.45-11.45 i blåt lokale.    


Tovholder: Alice Lessel


Her kan man mødes for at debattere tidens mange spørgsmål i et fordomsfrit og åbent samvær.


 

Debatgruppe 3     studiegruppe                 

fredag i ulige uger  kl. 9.45-11.45 i blåt lokale. 


Tovholder: Britta Koch


Denne gruppe er en åben gruppe for alle, der har lyst til at debattere alle mulige emner og situationer. Intet er fastlagt og alt er til debat.


Slægtsforskning     studiegruppe       

mandag i ulige uger fra 13.-16 i grønt lokale. 

Start: 26. august

Tovholder: Tove Schmidt


Vi er en lille gruppe der slægtsforsker, vi har dyrket denne sport i flere år og deler gerne ud af vores erfaringer. Der er ikke undervisning, men vi hjælper hinanden så vidt det er muligt. Vi vil gerne have nye deltagere, øvede som begyndere, eneste krav er at man kan styre sin computer nogenlunde , da en stor del af slægtsforskningen foregår på computer ..


"Det er ikke sandt, at mennesker holder op med forfølge drømme, fordi de bliver gamle.  De bliver gamle, fordi de holder op med at forfølge drømme."


Gabriel Garcia Márquez